Beschikbaar vanaf februari 2017: het veilingrapport 2.0
Wij zoeken software engineers

Royals @ Work is een ambitieuze en ISO 27001 gecertificeerde software ontwikkelaar die met behulp van moderne technologie flexibele, betrouwbare en schaalbare enterprise web applicaties ontwikkelt die volledig afgestemd zijn op de business processen van onze klanten in de vastgoed- en financiële sector.

In februari 2017 introduceert Royals @ Work haar nieuwste product: het veilingrapport 2.0.

De uitdaging

Nog niet zo lang geleden is de executiewaarde verdwenen uit het taxatierapport. Voornamelijk omdat de brancheverenigingen en haar taxateurs van mening zijn dat deze waarde niet goed vastgesteld kan worden. Kort daarna werd er een nieuw rapport model geïntroduceerd, het zogenaamde rapport Bijzonder Beheer woonruimte. De executiewaarde kwam daarin terug. Een belangrijk verschil is dat de vermelde executiewaarde niet meer hard is. Men noemt nu het een ‘vermoedelijke verkoopopbrengst’.

Het is van belang dat er een executiewaarde in het rapport vermeld staat. Maar het is nog belangrijker dat de vermelde waarde een realistische waarde is. De bank heeft een correcte waarde nodig om de risico’s goed te kunnen beoordelen, het beheer / de strategie m.b.t. verkoop te kunnen afstemmen en de bodemprijs in een veilingsituatie te bepalen. Ook de voorzieningenrechter heeft een correcte executiewaarde nodig bij het beoordelen van een onderhands bod.

Het nut van het vermelden van de executiewaarde is wel duidelijk. De noodzaak is minstens zo belangrijk. Stel een bank zou zich baseren op een executiewaarde die € 10.000,00 te laag is vastgesteld. Men verkoopt/gunt het pand voor een te lage prijs waardoor zowel bank als debiteur schade oplopen. Andersom geldt hetzelfde, wanneer de bank zich € 10.000,00 te rijk rekent en daardoor een onderhands bod laat lopen. Met andere woorden, een zo reëel mogelijke waardering verbetert de positie van zowel bank als debiteur.

Banken en taxateurs vinden dat een executiewaarde eigenlijk niet goed vast te stellen is. Dit komt doordat taxateur onvoldoende inzicht heeft in vergelijkbare transacties. Taxateurs kunnen dan een waardering niet goed onderbouwen.

Royals @ Work is van mening dat slecht of niet onderbouwen geen optie is. Er is niet alleen behoefte aan volledige veiling informatie, maar ook aan gerelateerde aanvullende marktinformatie. Stel dat een object voor een bepaald bedrag geveild is. Zou je dan ook willen weten of dat object een paar maanden later doorverkocht is? En voor welk bedrag en in welk onderhoudsstaat? Dat zegt namelijk ook iets over de marktwaarde, en dus over de executiewaarde.

Sinds 1 januari 2017 heeft het NWWI het aanleveren van veiling referenties verplicht gesteld bij alle bijzonder beheer taxaties. Het vinden van veiling referenties, nog belangrijker, het vinden van goede veiling referenties, is zonder de juiste tools een ingewikkelde en tijdrovende taak. Dat moest beter.

De oplossing

Op 14 februari introduceren wij het veilingrapport 2.0

Royals @ Work is al sinds 2013 bezig met de ontwikkeling en doorontwikkeling van het veilingrapport.

Vanaf medio 2013 volgen wij reeds alle veiling objecten in Nederland. Dat betekent dat wij inmiddels een zeer ruime database hebben met alle veilingpanden die via de publieke veiling- en woningsites zijn aangeboden. De verkoopontwikkelingen in deze portefeuille worden op die manier voortdurend bijgewerkt. Royals @ Work heeft daarnaast een koppeling met het Kadaster waarmee ook de daadwerkelijke transacties en transactieprijzen inzichtelijk zijn en zo een compleet beeld ontstaat.

Het veilingrapport is door een groot aantal taxateurs, geldverstrekkers en diverse andere organisaties gebruikt. Zowel voor het bepalen van de juiste waarde als voor het bepalen van in hoeverre een onderhands bod al dan niet geaccepteerd zou moeten worden. In het afgelopen jaar hebben wij het product kunnen aanpassen aan de wensen van zowel bijzonder beheer taxateurs als geldverstrekkers.

Het veilingrapport 2.0 is een rapport dat door de taxateur wordt opgesteld en als bijlage wordt gehecht bij een Bijzonder Beheer taxatierapport. Het invullen van het rapport kant via onze web applicatie.

Zodra u een de postcode en het huisnummer van het taxatieadres invult:

Alle transactie gegevens zijn waar mogelijk afkomstig uit het Kadaster. U bespaart daarmee tijd en geld doordat u deze gegevens niet zelf hoeft op te vragen bij het Kadaster.

De kosten bedragen € 15,- excl. BTW per veilingrapport en kunnen eenvoudig middels iDeal worden betaald.

Download hier een voorbeeld van het veilingrapport 2.0.

Meer informatie

Royals @ Work introduceert het veilingrapport 2.0 tijdens het hypotheek event op 14 en 15 februari 2017.

Voor eventuele vragen, opmerkingen of inschrijvingen kunt u contact opnemen met ons via email.

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op +31 40 40 20 850.